Časté otázky

Časté otázky

Máte k léčbě bradavic pomocí Acetocaustinu další otázky? Některé často pokládané otázky jsme pro Vás shrnuli do stručného přehledu – a připojili příslušné odpovědi. Pokud nenajdete odpověď na svou otázku, pošlete nám ji prosím prostřednictvím kontaktního formuláře.

Acetocaustin je vhodný k léčbě běžných bradavic. Tyto ostře ohraničené kožní výrůstky se zrohovatělým, hrubým, šupinatým povrchem se vyskytují především na prstech, loktech, kolenou nebo na nohách nebo ve formě takzvaných plantárních bradavic na plosce nohy. Pro žádné jiné typy bradavic se Acetocaustin nehodí.

Acetocaustin je silná kyselina s leptavým účinkem. Buněčná struktura buněk, které se dostanou do kontaktu s účinnou látkou, se díky rozkladu bílkovin zničí. Přesto zůstane zachována hrubá struktura tkáně.

Pacient proto hned nepozná, zda už buňky odumřely. Pokud tedy není bezprostředně po aplikaci Acetocaustinu viditelná žádná reakce, není možné to hodnotit jako nedostatečnou účinnost přípravku, nýbrž je nutné vyčkat jeden týden. Vysrážení vyvolané kyselinou způsobí, že se tkáň bradavice po nějaké době zbarví bíle a oddělí se od těla.

Acetocaustin účinkuje tak, že ničí buňky. Naproti tomu takzvané keratolytické látky, jako například kyselina salicylová ničí pouze spojení mezi buňkami navzájem, avšak ne celé buňky. Při zmrazení tekutým dusíkem se v kožní vrstvě pod bradavicí vytvoří puchýř, který se podobá puchýři po spálení. Tak se bradavice oddělí od podkladu. To je, stejně jako obvyklé chirurgické zákroky, provázeno bolestmi.

Podle místa výskytu bradavice a jejího rozšíření do hloubky může léčba trvat různě dlouho. Obvykle je i při léčbě obtížně léčitelných bradavic při četnosti aplikace jednou týdně dostatečná celková léčba v délce 6 – 8 týdnů.

Acetocaustin se kvůli svému silnému účinku nesmí dostat do kontaktu se zdravou pokožkou. Proto je nutné před každým nanesením Acetocaustinu chránit pokožku v okolí bradavice vazkou, dobře přilnavou mastí (vazelínou). To je velmi důležité, protože i při přesné aplikaci roztoku se mohou malá množství dostat k okolní tkáni a způsobit její zčervenání a bolesti.

Plocha současně léčené pokožky by neměla být větší než 2 cm2. To odpovídá čtverci 1,4 krát 1,4 cm. Pokud však Acetocaustin používáte poprvé, doporučujeme Vám, abyste začali nejdříve s léčbou jedné bradavice, protože ve vzácných případech mohou osoby reagovat na účinnou látku přecitlivěle. Pokud okolí první léčené bradavice nezčervená ani neoteče, můžete beze všeho léčit více bradavic naráz, nesmíte však překročit výše uvedenou plochu.

Pokud budete pečlivě dodržovat instrukce k použití uvedené v příbalovém letáku, je léčba ve většině případů bezbolestná. U citlivých osob však může někdy v místě aplikace dojít k zčervenání okolí a dostaví se nepříjemné pocity.

Výrazná přecitlivělost na účinnou látku se vyskytuje pouze velmi ojediněle. V těchto případech byste měli léčbu přerušit. V případě pochyb kontaktujte, prosím, svého lékaře a zeptejte se ho, zda můžete v léčbě Acetocaustinem pokračovat.

Na obličeji ani v oblasti genitálií by se Acetocaustin neměl aplikovat.

Pokud si nejste jistí, že změny na Vaší pokožce jsou běžné bradavice, měli byste svého lékaře požádat o radu.

Pokud jste diabetici nebo trpíte sníženou citlivostí v nohou nebo rukou (polyneuropatie), můžete bradavice léčit Acetocaustinem pouze pod lékařským dohledem. Při samostatné léčbě by u osob s těmito onemocněními mohly kvůli omezenému vnímání bolesti zůstat nepřiměřené reakce na Acetocaustin bez povšimnutí. Kvůli poruchám hojení ran, ke kterým jsou tyto osoby predisponovány, by se menší poškození kůže, která by nebyla včas zpozorována, mohla infikovat a z nich by se v nejhorším případě mohly rozvinout obtížně léčitelné rány.

Pokud trpíte onemocněním provázeným oslabenou imunitou nebo berete léky, které snižují imunitní reakci těla, může se u Vás nákaza bradavicemi objevit obzvláště snadno. Všeobecně platí, že v případě snížení imunity může být průběh virové infekce jiný než u pacientů, kteří takové léky neberou. Také u bradavic se jedná o virovou infekci, i když místně omezenou. Před zahájením případné vlastní léčby se proto informujte u svého lékaře.

Jedno balení obsahuje 100 mg roztoku Acetocaustinu. Toto množství odpovídá 100x množství, které naberete špátlí při aplikaci. Protože se Acetocaustin na bradavice nanáší pouze jednou týdně, vystačí jedna lahvička na velmi dlouhou dobu.

Neexistuje žádné obecné věkové omezení pro aplikaci Acetocaustinu. Je však třeba uvážit, že pokožka dětí je citlivější než u dospělých. Aby nedošlo k chybné aplikaci, musíte při léčbě přísně dodržovat všechna preventivní opatření (viz. návod k použití) a léčbu mohou provádět pouze dospělí. Dokud není léčené místo zcela suché (to trvá pouze několik málo minut), nemělo by se dítě léčeného místa dotýkat ani jinak nanesený roztok rozmazávat.

Bradavice může být předchozími léčebnými pokusy podrážděna nebo poškozena. V tom případě byste měli Acetocaustin aplikovat teprve poté, co následky předchozí léčby zcela zmizí.

Účinná látka rychle proniká do horních zrohovatělých vrstev bradavice. Proto není mezi jednotlivými aplikacemi nutné léčené místo zakrývat.

Abyste se vyhnuli vedlejším účinkům, nesmíte překročit doporučené dávkování a nesmíte používat Acetocaustin častěji, než jednou týdně.

Před nanesením roztoku nikdy nezapomeňte chránit okolní pokožku dobře přilnavou mastí.

Po celou dobu léčby se vyhýbejte takovým mechanickým manipulacím, které by mohly bradavici nějakým způsobem poškodit.

Pokud je bradavice předchozí léčbou nebo manipulací podrážděna, počkejte s léčbou Acetocaustinem, dokud nebude bradavice zdravá.

Zaprvé byste s přípravkem měli zacházet velmi opatrně, tak aby se nemohl nedopatřením rozlít. Lahvičku nikdy nestavte na vratký podklad a po použití ji okamžitě zašroubujte. Pokud by se přesto Acetocaustin dostal na zdravou pokožku, ihned (!) omyjte postižené místo velkým množstvím vody. Následnému zčervenání však nezabráníte. Postižené místo pak ošetřujte jako popáleninu.